top of page
Contact
(+66) 02-014-1600

Service & Product 

นำเสนอผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานประสิทธิภาพสูง พร้อมดูแลให้คำปรึกษาบริการ โดยทีมวิศวกรสำรวจมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

CHC NAVTECH (THAILAND) Co., Ltd.

ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมสำรวจในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นการนำเทคโนโลยี Solution ด้านงานวิศวกรรมสำรวจให้กับผู้ใช้งาน

image_edited.png
DSC01220-2.jpg

NEWS

อัพเดตข่าวสารและกิจกรรม

🛰 บริษัท CHC Navtech (Thailand) จำกัด ได้จัดบรรยายความรู้ระบบ GNSS RTK Network ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 👷 ในภาคสนามได้มีแนะนำการรังวัดในรูปแบบ Visual Survey (การรังวัดพิกัดจากภาพถ่าย) และ Visual Stake-out (การวางผังโดยแสดงจุดตำแหน่ง AR ซ้อนกับภาพจากกล้องวิดิโอ) ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i89

บริษัท CHC Navtech (Thailand) จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีงานสำรวจ งานThailand Space Week 2023 เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก โดย GISTDA เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566

MORE

image_edited.jpg

🛰 ทางบริษัท CHC Navtech (Thailand) จำกัด ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีการสำรวจด้วยระบบพิกัดสัญญาณดาวเทียม” หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

News Article

🛰 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจแบบ Drone ที่ติดตั้ง LiDAR รุ่น CHC AA450 เก็บข้อมูลร่วมกับ LiDAR แบบ SLAM (เป็นการเดินสำรวจ LiDAR แบบไม่ต้องตั้งสามขา อาศัยการใช้ IMU และการเชื่อมต่อ point cloud เดินเก็บข้อมูลได้รวดเร็ว และหลายมุมมอง หลีกเลี่ยงการบดบังการเก็บข้อมูลจากมุมมองต่างๆ) เพื่อนำข้อมูลมา merge ร่วมกันด้าน Facade อาคารและภายในอาคาร สำหรับนำข้อมูลไปต่อยอดการออกแบบต่างๆ ครับ สามารถทำได้ง่ายดายและมีรายละเอียดครบถ้วน โดยต้องมีการตรึง register point โดยการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อให้ค่าพิกัดที่ได้จาก LiDAR SLAM ถูกปรับให้เข้ากับระบบค่าพิกัดจาก Drone LiDAR ได้อย่างเหมาะสม

👷 CHC Machine Control รุ่น TX63 ติดตั้งร่วมกับ Excavator (หรือรถ Backhoe) ที่ช่วยให้การขุด ตัก เป็นไปตามแบบ Surface ที่ออกแบบไว้ ทำให้ผู้ควบคุมสามารถรู้ตำแหน่งค่าระดับการตัก Bucket ได้จากหน้าจอ Controller ขนาด 10 นิ้ว ว่า Cut-Fill เท่าไหร่ จึงจะได้ระดับตามพื้นผิว 3D ที่ออกแบบไว้ นอกจากทำให้ได้ค่าความถูกต้องสูงแล้ว ยังช่วยทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และที่สำคัญคือ ลดขั้นตอนการที่ต้องมีทีม Survey ในการรังวัดค่าระดับตลอดเวลาที่มีการขุดตักพื้นผิว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรในการทำงานเพื่อให้ค่าระดับได้ เหมาะสำหรับการตกแต่ง slope งานถนน การขุดบ่อ การขุดลอกแม่น้ำตามแบบ

👷 การทดสอบงานหยั่งน้ำความละเอียดสูงโดยใช้ Multibeam ร่วมกับเรือสำรวจอัตโนมัติ USV CHC รุ่น Apache4 กับ Multibeam รุ่น HQ400 ในการเก็บข้อมูลทดสอบวันนี้บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

Products Link>>

bottom of page