Please reload

Recent Posts

ส่งมอบ i-80 GNSS Rover กรมที่ดิน 125 ชุด

June 21, 2017

1/2
Please reload

Featured Posts

ส่งมอบ rover ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 4 ชุด

7 Jun 2017

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการรังวัดให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรองรับรูปแบบการรังวัดที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยได้ไว้วางใจเลือกเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC รุ่น i-80 และ HCE300 controller จำนวน 4 ชุด ซึ่งบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชนะการสอบราคา ผ่านการทดสอบความถูกต้องทั้งการรังวัดแบบ static และแบบ rtk network โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานภาคสนามในวันเดียวกัน

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

© 2017 by CHC Navtech Thailand.co, ltd.

  • Facebook Social Icon