ส่งมอบ rover ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 4 ชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการรังวัดให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรองรับรูปแบบการรังวัดที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยได้ไว้วางใจเลือกเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC รุ่น i-80 และ HCE300 controller จำนวน 4 ชุด ซึ่งบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชนะการสอบราคา ผ่านการทดสอบความถูกต้องทั้งการรังวัดแบบ static และแบบ rtk network โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานภาคสนามในวันเดียวกัน

#dol #hce300 #i80 #rover

Featured Posts
Recent Posts
Archive