ส่งมอบ i-80 GNSS Rover กรมที่ดิน 125 ชุด

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ทำการส่งมอบเครื่อง rover รับสัญญาณดาวเทียม GNSS รุ่น i-80 และ HCE300 controller พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 125 ชุด ให้กรมที่ดินในโครงการยกระดับการรังวัดด้วยดาวเทียม เฟส2 (ปีงบประมาณ 2560) โดยผ่านการทดสอบรับสัญญาณทั้งระบบ static และ RTK network ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560

#rover #i80 #hce300 #dol

Featured Posts
Recent Posts
Archive