งานฝึกอบรมการรังวัดด้วยดาวเทียม สมาคมช่างรังวัดเอกชน

CHC ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางการใช้งานให้กับผู้เข้าร่วมและผู้สนใจการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ทั้งในรูปแบบ Static และแบบ RTK ภายในงานการจัดฝึกอบรมการรังวัดระบบดาวเทียม GNSS ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการสมาคมช่างรังวัดเอกชนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการเครื่องมือสำรวจด้วยดาวเทียม GNSS อีกหลายบริษัท ได้เข้ามาร่วมนำเสนอ ให้ความรู้ และสาธิตการใช้งานกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น Trimble, Leica, Hemisphere และ KQ

#i80 #อบรม #สมาคมชางรงวดเอกชน

Featured Posts
Recent Posts
Archive