ฝึกอบรมช่างรังวัดกรมที่ดิน รุ่นที่2

การฝึกอบรมโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียมสำหรับช่างรังวัดในสำนักงานที่ดิน รุ่นที่ 2 อันประกอบด้วยช่างรังวัดจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน แพร่ ตาก และสุโขทัย ได้มีการจัดอบรมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในระบบ RTK GNSS Network และการใช้งาน Rover CHC i80 ของกรมที่ดิน ที่ทางบริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ดำเนินการติดตั้งขยายพื้นที่ในเฟส 2

โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

#อบรม #dol #i80 #hce300

Featured Posts
Recent Posts
Archive