อบรมช่างรังวัดกรมที่ดิน รุ่นที่3

บรรยากาศการอบรมโครสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network สำหรับช่างรังวัดจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี และพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ Bonito Shinos Hotel จังหวัดนครสวรรค์

#i80 #dol #อบรม

Featured Posts
Recent Posts
Archive