ฝึกอบรมช่างรังวัดกรมที่ดิน รุ่นที่ 4

บรรยากาศการอบรมโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network และการใช้งาน Rover CHC i80 ของกรมที่ดิน ที่ทางบริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ดำเนินการติดตั้งขยายพื้นที่ในเฟส 2 สำหรับช่างรังวัดจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม โดยจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี


Featured Posts
Recent Posts
Archive