ฝึกอบรมช่างรังวัดกรมที่ดิน รุ่นที่ 5

บรรยากาศการอบรมโครสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network สำหรับช่างรังวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Twin Lotus Hotel จังหวัดนครศรีธรรมราช


Featured Posts
Recent Posts
Archive