ส่งมอบ i-80 GNSS Rover ให้ช่างรังวัดเอกชน 2 ราย

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน หจก.ซิตี้ เซอร์เวย์ และ สำนักงานช่างรังวัดเอกชนศิริธนาการรังวัด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ในการรังวัดเข้ากับระบบ RTK Network และเป็นตัวเครื่องที่พร้อมรองรับการส่งข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมของกรมที่ดินได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ข้อมูลการรังวัดเป็นมาตรฐานเดียวกับกรมที่ดิน

ด้วยประสบการณ์ของบริษัท CHC Navtech ในการติดตั้งสถานี CORS ให้กับกรมที่ดินจำนวน 62 สถานี และกำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 30 สถานี พร้อมการส่งมอบและอบรมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Rover CHC i80 จำนวนกว่า 340 เครื่อง ให้กับกรมที่ดิน


Featured Posts
Recent Posts
Archive