ส่งมอบ i-80 GNSS Rover ให้ช่างรังวัดเอกชน 2 ราย

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอินฟินนิตี้ เซอร์เวย์ - อาจารย์อภัย ชาภิรมย์ จังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง และ คุณสุรัตน์ อินทโชติ สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเดอะเซทอัพ จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนไทยได้ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ในการรังวัด RTK Network ของกรมที่ดิน พร้อมได้รับ Username / Password ในการทำงาน

โดยมีทีมวิศวกรสำรวจทางบริษัท CHC Navtech ได้แนะนำการใช้งานทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน คุณสุรัตน์ อินทโชติ สามารถใช้เครื่องทำการรับสัญญาณดาวเทียมรังวัดพร้อม upload ข้อมูลเข้าระบบกรมที่ดินได้เป็นรายแรกเป็นที่เรียบร้อย (Facebook: ยอดขุนพล นครด่านจาก)

สร้างความเชื่อมั่นว่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ที่เลือกใช้สามารถใช้งานเข้ากับระบบ RTK Network ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถ upload ข้อมูลรังวัดเข้าระบบกรมที่ดินได้ทันที


Featured Posts
Recent Posts
Archive