บริษัทได้จัดอบรมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

บริษัท CHC Navtech ได้รับเกียรติจากตัวแทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล มาเป็นวิทยากรแนะนำบรรยายในเทคโนโลยีการรังวัดในรูปแบบ RTK Network เพื่อรองรับการทำงานของช่างรังวัดเอกชนสำหรับงานกรมที่ดิน ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 7 กันยายน 2560


Featured Posts
Recent Posts
Archive