บริษัทได้ร่วมออกบูธเพื่อรองรับการรังวัด RTK Network ของกรมที่ดิน

สมาคมช่างสำรวจ ได้จัดงาน "Start up ช่างรังวัดบริบทใหม่ ภายใต้ Thailand 4.0" วันที่ 3 กันยายน 2560 ณ ห้องระฆังทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

ทางบริษัท CHC Navtech ได้ร่วมออกบูธในงาน เพื่อรองรับการรังวัด RTK Network ของกรมที่ดิน


Featured Posts
Recent Posts
Archive