กรมที่ดินจัดอบรมให้ความรู้ช่างรังวัดเอกชนในการรังวัดเฉพาะรายโดยระบบ RTK Network

กรมที่ดินได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ช่างรังวัดเอกชนในการรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่าย RTK GNSS Network ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน กองฝึกอบรม เขตบางขุนเทียน

โดยมีช่างรังวัดเอกชนจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการฝึกอบรม พร้อมกันนี้ทางบริษัท CHC Navtech ได้ร่วมออกบูธและคอยให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 และ i70 เพื่อการรองรับใช้งานเข้ากับระบบ RTK Network และพร้อมอัพโหลดข้อมูลเข้าโปรแกรม LandGNSS ได้อย่างสมบูรณ์


Featured Posts
Recent Posts
Archive