ฝึกอบรมช่างรังวัดกรมที่ดิน รุ่นที่ 6 และ 7

บริษัท CHC Navtech ได้จัดหลักสูตรอบรมระบบ RTK Network และการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ให้กับช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน พื้นที่จังหวัด พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่โรงแรมสิงห์ โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ วันที่ 8-10 กันยายน 2560 และอบรมให้กับช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และลำปาง ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วันที่ 15-17 กันยายน 2560

เพื่อให้ช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการและเตรียมพร้อมที่จะใช้งานในพื้นที่ประกาศการใช้งานระบบ RTK Network


Featured Posts
Recent Posts
Archive