ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ให้กับสำนักงานช่างรังวัดเอกชนวงศ์ดีเลิศ และ สำนักงานช่างรังวัดเอก

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ทำการส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ให้กับสำนักงานช่างรังวัดเอกชนวงศ์ดีเลิศ และ สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเอ็ม วี เซอร์เวย์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมลงสนามแนะนำขั้นตอนการรังวัดแปลงที่ดินจริง และอบรมขั้นตอนการอัพโหลดข้อมูลส่งงานได้เป็นที่เรียบร้อย


Featured Posts
Recent Posts
Archive