ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ให้กับบริษัท Interval Real Estate

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ทำการส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ให้กับบริษัท Interval Real Estate ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมลงสนามแนะนำขั้นตอนการรังวัดแปลงที่ดินจริง และอบรมขั้นตอนการอัพโหลดข้อมูลส่งงานได้เป็นที่เรียบร้อย


Featured Posts
Recent Posts
Archive