ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี RTK GNSS Network โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.ปทุมธานี

บริษัท CHC Navtech ได้รับเกียรติจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีในการร่วมออกงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี RTK GNSS Network ในงานรังวัดที่ดินที่ทางกรมที่ดินใช้งานอยู่ ให้ประชาชนได้เข้าใจรูปแบบการรังวัดวิธีใหม่ในการรังวัดหมุดหลักเขตที่ดิน ได้มาซึ่งค่าความถูกต้องสูง และลดปัญหาข้อพิพาทที่ดินได้


Featured Posts
Recent Posts
Archive