ส่งมอบและจัดอบรมการใช้งาน CHC i70ให้กับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อนุชาญการรังวัด

บริษัท CHC Navtech ได้ส่งมอบและจัดอบรมการใช้งาน CHC i70 GNSS ให้กับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อนุชาญการรังวัด เพื่อใช้งานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยได้มีการแนะนำรูปแบบการรังวัด RTK Network ของกรมที่ดิน และ การประยุกต์ใช้งานรูปแบบต่างๆ


Featured Posts
Recent Posts
Archive