บริษัท CHC Navtech ได้ร่วมออกบูธงาน The International Symposium on GPS/GNSS 2018 จุฬาฯ

บริษัท CHC Navtech (Thailand) จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน The International Symposium on GPS/GNSS 2018 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี GNSS ร่วมงานจำนวนมาก


Featured Posts
Recent Posts
Archive