Please reload

Recent Posts

ส่งมอบ i-80 GNSS Rover กรมที่ดิน 125 ชุด

June 21, 2017

1/2
Please reload

Featured Posts

ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC รุ่น i70 จังหวัดสงขลา

4 Apr 2018

 

"สำนักงานช่างรังวัดเอกชนภวันรัตน์" และ "สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเพชรรัตน์การสำรวจ" อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC รุ่น i70 เพื่อรองรับการทำงานชั้น 1 ของกรมที่ดิน ในจังหวัดสงขลาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

© 2017 by CHC Navtech Thailand.co, ltd.

  • Facebook Social Icon