โครงการ สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย จังหวัดพิจิตร โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70

การนำเทคโนโลยี RTK GNSS มาใช้ในการสำรวจเพื่อปรับพื้นที่แปลงเกษตร ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว มีความแม่นยำถูกต้องสูงในระดับเซนติเมตร สามารถเข้าถึงจุดต่างๆในบริเวณที่รถแทรกเตอร์เข้าไม่ถึงได้

ซึ่งในภาพเป็นการประยุกต์ใช้งานของโครงการ สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย จังหวัดพิจิตร โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 เพื่อทำการสร้างหมุดควบคุม (หมุด BM) และการวางผังกำหนดจุดต่างๆที่ต้องการที่แปลงเกษตร เพื่อตรวจสอบค่าระดับ cut-fill ณ พื้นที่ต่างๆ เพื่อคำนวณการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับที่ต้องการ จะส่งผลต่อระดับน้ำในแปลง และระดับน้ำที่ต้องการระบายออก ได้ตามที่ต้องการ

หากมีการใช้งานร่วมกับระบบ CORS RTK Network จะสามารถทำงาน RTK โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เพียงเครื่องเดียวได้


Featured Posts
Recent Posts
Archive