เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปศึกษาวิจัย ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ ทวีปแอนตา

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจแอนตาร์กติกของประเทศจีน ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ ทวีปแอนตาร์กติก ในหัวข้อ The study of environmental changed and at

mospheric phenomena Antarctic using GNSS


Featured Posts
Recent Posts
Archive