บริษัท CHC Navtech ได้ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 จำนวน 475 ชุด ให้กับกรมที่ดิน ในโครงการ

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ทำการส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 จำนวน 475 ชุด ให้กับกรมที่ดิน ในโครงการติดตั้งระบบ RTK Network เฟสที่สาม ซึ่งมีการทดสอบความถูกต้องในการรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ในเกณฑ์งานเป็นที่เรียบร้อย

ในปัจจุบัน บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีผลงานประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลระบบ GNSS RTK Network จำนวนไม่น้อยกว่า 100 สถานี พร้อมทั้งมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Rover ส่งมอบไปแล้วกว่า 850 ชุด พร้อมมีทีมงานวิศวกรสำรวจที่สามารถให้คำปรึกษาการใช้งานและแนะนำการประยุกต์ใช้งานรังวัดสำรวจได้อย่างครอบคลุม


Featured Posts
Recent Posts
Archive