อบรมการรังวัดด้วยระบบ RTK Network เฟสที่3 รุ่นที่ 5 และ 6

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 บริษัท CHC Navtech Thailand ได้มีการจัดอบรมระบบการรังวัดด้วยระบบ RTK Network ที่ทางบริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งในเฟสที่3 จำนวน 30 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างรังวัดกรมที่ดิน คอร์ส 5 และ 6 พื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ์ ให้รับทราบการทำงานของระบบ RTK Network ที่ทางกรมที่ดินจะมีการขยายพื้นที่การใช้งานรังวัด พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานของ Rover CHC i80 ที่ใช้ในงานรังวัดเฉพาะราย


Featured Posts
Recent Posts
Archive