บริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำ

บริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำ ได้ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในส่วนของ Drone Based Services ในการรังวัดหมุดควบคุมภาพถ่ายและงานสำรวจอื่นๆ ในรูปแบบ Static / RTK / RTK Network ซึ่งใช้งานง่ายและสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว

ซึ่งทางบริษัท CHC Navtech Thailand มีทีมงานวิศวกรสำรวจที่พร้อมให้คำปรึกษา solution การทำงานต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม


Featured Posts
Recent Posts
Archive