บริษัท CHC Navtech Thailand ได้จัดอบรมการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผ

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้จัดอบรมการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีควบคุม Control Station / การใช้งาน CORS Web / การใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 / การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม / และการใช้งานอัพโหลดข้อมูลหมุดดาวเทียม RTK network


Featured Posts
Recent Posts
Archive